Corona/COVID-19 - Hvad betyder det for dig i Jammerbugt Kommune?

Læs om hvordan Jammerbugt Kommune håndterer driften i forbindelse med COVID-19-situationen.

Ring til Corona-opsporing, hvis du er smittet med Coronavirus på tlf. 3232 0511, eller hvis du er nær kontakt til en, der er konstateret smittet på tlf. 7020 0233 (tast 2).

De danske myndigheder har samlet alle informationer om Coronavirus/COVID-19 på coronasmitte.dk. Hvis du ikke finder svar her, kan du ringe til den myndighedsfælles hotline på 7020 0233.

In English: Information from the Danish authorities about corona virus/covid-19 in Denmark.

Sundhedsteam i Jammerbugt Kommune

Kommunen har et sundhedsteam, der laver smitteopsporing, når der er COVID-19-smittede i dagtilbuddene, på skolerne, bostederne, plejecentrene mv. Desuden rådgiver sundhedsteamet skoler, familier, idrætsforeninger mv. om smitte, selvisolation, rengøring, og hvad man gør i en familie, hvis fx en søskende eller en far er smittet.

Sundhedsteamets vagtordning.

Driften i Jammerbugt Kommune:

Affald og storskrald

Dagrenovation indsamles som normalt.
Det er vigtigt, at affaldet pakkes godt ind i en plastpose med knude, inden det lægges i affaldssækken eller containeren.

Vedr. mundbind: Vær venlig over for skraldemanden og læg mundbindet i en pose sammen med resten af dagrenovationen. Så flyver det ikke ud, når skraldemanden åbner låget på din skraldespand.

Genbrugsordningen for papir/pap og plast/metal kører som normalt.

Storskraldsordningen kører som normalt.

Bobler til flasker og papir kan benyttes som normalt.

Afstandskrav og forsamlingsloft

Stå sammen om at holde afstand ❤️
 • Fra 1. juli er det indendørs forsamlingsforbud på 250 personer.
 • Fra 1. august 2021 er der intet indendørs forsamlingsforbud.
 • Der er intet udendørs forsamlingsforbud.

 • Der er afstandskrav på 1 meter - 2 meter hvis muligt. Det anbefales desuden, at der altid holdes 2 meters afstand i særlige situationer, hvor der er øget risiko for smittespredning eller for personer i øget risiko for alvorlige sygdomsforløb.

 • Det anbefales, at man i private hjem overholder de generelle sundhedsfaglige råd om bl.a. afstand, god rengøring og udluftning.

Betaling til leverandører

Corona-udbruddet har alvorlige økonomiske konsekvenser for mange private virksomheder og skaber i nogle tilfælde en akut likviditetsudfordring. Jammerbugt Kommune kan i den forbindelse tilbyde leverandører til kommunen at betale for varer og tjenesteydelser før normal betalingsdato.

Er du leverandør til kommunen, har du fremsendt faktura med fremtidig betalingsdato, og ønsker du allerede nu betaling herfor, skal du sende en mail til oekonomi@jammerbugt.dk.

Af mailen skal fremgå:

 • Virksomhedens navn
 • Virksomhedens CVR.nr.
 • Fakturanr.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til afdelingsleder Flemming Pedersen på tlf. 7257 7801 eller på mail flp@jammerbugt.dk.

Bibliotekerne

Se Jammerbugt Bibliotekernes åbningstider her.

Bibliotekerne har åbent i de normale betjente åbningstider, og for selvbetjening alle dage mellem kl. 8.00 og 20.00. 

Der er ikke krav om coronapas og mundbind på bibliotekerne.

Personalet på biblioteket vil sørge for at der er håndsprit til rådighed og at kontaktflader afsprittes.

Husk at holde afstand

Borgerservice

Du skal booke tid til personligt fremmøde i Borgerservice på Rådhuset i Aabybro, Brovst, Fjerritslev og Pandrup. Bestil tid her.

Borgerservice er åbent for borgere som har bestilt tid på følgende dage:

 • Aabybro hver dag
 • Fjerritslev hver mandag
 • Brovst hver tirsdag
 • Pandrup hver onsdag 

Sommerferielukket i Brovst, Fjerritslev og Pandrup i uge 26-31. Der er fortsat åbent i Aabybro alle hverdage.

Jammerbugt Kommune har altid åbent på nettet. Spring køen over og betjen dig selv hjemmefra på borger.dk, når det passer dig.

Generelle informationer:

 • Har du generelle spørgsmål til tidsbestilling, pas, kørekort, NemID, flytning, lægeskift, sundhedskort mv., kan du kontakte Den Digitale Hotline på telefon 7020 0000.  
 • Har du spørgsmål til din skat, kan du kontakte Skattestyrelsen på 7222 1818.  
 • Det en god ide at medbringe dit NemID, så kan vi bedre hjælpe dig i Borgerservice.   

OBS! Du kan kun få udstedt pas på Rådhuset i Aabybro. 

Du kan kontakte Borgerservice i telefontiden på telefon 7257 7777:

 • Mandag – onsdag kl. 8.00-15.30
 • Torsdag kl. 8.00-17.00
 • Fredag kl. 8.00-13.00

Sender du mail med personoplysninger, så skriv til os via din e-Boks. 

Botilbud

Der er ingen besøgsrestriktioner på botilbuddene. Størstedelen af beboerne er vaccineret, og det testkorrigerede kommuneincidens i Jammerbugt Kommune er under der tilladte niveau. 

Dagtilbud og Dagpleje

Dagtilbud har åbent som sædvanligt for alle børn

 • Skulle jeres barn blive smittet, skal I fortsat kontakte det Kommunale Sundhedsteam, som vil hjælpe med den vigtige smitteopsporing.
 • Børn med tegn på sygdom skal blive hjemme.
 • Der er fortsat fokus på hygiejne og rengøring.
 • Fra 14. juni 2021: 
  • Aflevering og afhentning af børn kan foregå indendørs.
  • Samling/aktiviteter på tværs af stuer/grupper er muligt både for børn og personale.
  • Intet krav om at forældre og andre besøgende bærer mundbind eller visir indendørs fx ved hente-/bringesitutationer.

Familiecentret

Familiecentret kan kontaktes på tlf.: 7257 7300.

Fogedretten

Fogedretten er til stede hver onsdag.

Folkeskoler, SFO og fritidsklubber

Alle elever skal møde fysisk i skole.

 • Alle elever over 12 år og personale bliver tilbudt at blive testet to gange om ugen (med den korte kviktest)
 • Test 2 gange om ugen er frivilligt - men der opfordres kraftigt til at lade sig teste. Opfordringen fortsætter i august og september 2021. Opfordringen gælder ikke for tidligere smittede eller personer, der har opnået beskyttelse fra første vaccinestik. 
 • Jammerbugt Kommune har uddannet podere til opgaven.
 • Skolerne har fortsat fokus på sundhedsmyndighedernes retningslinjer og de smitteforebyggende tiltag, herunder både rengøring, god håndhygiejne og at man ikke møder op i skolen, hvis man har symptomer på sygdom.
 • Fra 14. juni 2021:
  • Intet krav om brug af mundbind/visir på grundskoler, efterskoler, ungdoms- og voksenuddannelser. Det gælder ligeledes SFO, klubtilbud mv.

SFO

 • Aktiviteterne i SFO'en organiseres på en sådan måde, at børnene så vidt muligt er i faste grupper af børn og pædagogisk personale. Dog kan man i ydertimerne sætte børnene sammen på tværs af grupperne. Dette af hensyn til børnenes trivsel.

Børn med tegn på sygdom skal blive hjemme
Kravene til adfærd, hygiejne, rengøring, kørsel, aflevering og afhentning af børn samt større afstand mellem alle, betyder nye måder at være sammen på til leg og læring.

 • Hyppig håndvask og hygiejne kommer til at fylde ekstra meget for alle uanset alder.
 • Børnene skal undgå at lege i større grupper - og holde afstand, når de kan.
 • Indendørs leg skal begrænses og helst ske mellem de samme børn. Legetøj, der ikke er nødvendigt, bliver pakket ned, og resten bliver rengjort efter brug.

Transport
Kørselskontoret oplyser, at kørslen kører normalt.

Ved spørgsmål kontaktes Mette Frost Andersen på 7257 7076.

 • Skolebusser og kørsel - Normal drift.
 • Skolekørsel – Visiteret til taxakørsel - Normal drift.

Forebyggelses- og sundhedsfremmetilbud

Du vil blive kontaktet telefonisk af rehabiliteringssygeplejersker, når afdelingen modtager en henvendelse fra egen læge eller sygehus.

Der aftales herefter en nærmere individuel plan for hvilke tilbud eller opfølgninger, der er nødvendige.

Genbrugspladser

Genbrugspladserne er åbne som normalt, men der kan være midlertidige restriktioner. Læs mere om anbefalinger om brugen af genbrugspladserne her.

Vigtigt:

 • Overhold Sundhedsmyndighedernes anbefalinger før, under og efter turen til genbrugspladsen
 • Hold afstand – og kom helst alene
 • Vis hensyn
 • Følg personalets anvisninger
 • Benyt handsker og rør kun eget affald og egne ting
 • Medbring egen skovl, kost m.v. – der er ingen skovle og koste på genbrugspladsen
 • Ting til genbrug og kundetoilet er lukket

Erhverv kan benytte genbrugspladserne som normalt. Læs mere her.

Har du spørgsmål, ring på tlf. 7257 8931.

Genoptræning

Træffes på telefon 4191 2276 inden for normal åbningstid.

Hjemme- og sygepleje

Hjemme- og sygepleje er i drift.

Jobcenter og beskæftigelse

Jobcentret åbner – efter en lang Corona-nedlukning - igen for fysisk fremmøde fra mandag 2. august 2021, og det betyder blandt andet, at du atter vil blive indbudt til personlige samtaler og møder i Jobcentret. Ved øvrige henvendelser, har du også mulighed for personligt fremmøde.

Beskæftigelsesindsatsen er ikke længere delvist suspenderet, og derfor er der nu atter mulighed for at iværksætte virksomhedspraktikker, vejledning og opkvalificering samt nytteindsats. Hvis din rådgiver vurderer, at det er relevant for dig, vil du blive kontaktet.

Yderligere information kan du finde på STARs (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) hjemmeside: https://star.dk/

Jobcenter Jammerbugt er på tlf. 7257 8990

Erhvervshus Nordjyllands hotline hvor virksomheder kan få hjælp.

Erhvervsstyrelsens hotline er på tlf. 7220 0034

Kultur og fritid

Du kan holde dig orienteret på de pågældende tilbuds/institutioners hjemmesider/sociale medier.

Kørselskontoret

 • Alle busruter kører som normalt.
 • Alle tog kører som normalt.
 • Plustur, Flextur, Flexhandicap og øvrige flextrafikordninger kan benyttes. Plustur, Flextur og Flexhandicap kan bestilles online via selvbetjening.

Gratis kørsel med NT til og fra vaccinationssted

 • NT tilbyder, at nordjyderne kan køre gratis med NT’s busser, tog samt med Plustur, når de skal til og fra deres COVID-19-vaccination. Du skal medbringe dokumentation på din vaccination, som du skal fremvise på rejsen i tilfælde af billetkontrol. 

Skolekørsel – Visiteret til taxakørsel

 • Taxakørslen kører som normalt.

Taxakørsel til læge og speciallæge

 • Har du en kørselsbevilling gennem kommunen til læge og speciallæge, skal du kontakte kommunens Kørselskontor på tlf. 7257 7200 (hverdage mellem kl. 9.00 og 12.00)

Taxakørsel til genoptræning

 • Taxakørslen kører som normalt.

Taxakørsel til Aktivitetscentrene

 • Taxakørslen kører som normalt.

Taxakørsel til sygehus

 • Har du behov for transport til sygehus, skal du kontakte Regionens Kontor for Patientbefordring på tlf. 9764 8030.

Fribefordring til læge og speciallæge
De borgere, der har kørselsbevilling, kan bestille taxakørsel til lægebesøg. Kørselskontoret kan kontaktes på 7257 7200 i åbningstiden, som fremgår nedenfor.

Der henstilles til, at borgere med symptomer på Corona ikke benytter sig af taxakørsel. Dette af hensyn til at forebygge smittespredningen over for bl.a. chauffører og andre borgere. 

Bestilling af kørsel til Corona-test er hos Vagtcentralen på tlf. 7023 7995 eller 9764 8030 (tryk 2 for specialtransport). Det skal være visiteret af en læge først, eller du kan få din læge til at bestille transporten.

Kørselskontorets åbningstid: mandag til fredag kl. 8.00 – 12.00

Minkavlere

Regionen tilbyder krisehjælp til minkavlere og deres ansatte, se mere her.
– Borgere i Region Nordjylland kan ringe på tlf. 9764 3000.

Offentlig transport/kollektiv trafik

 • Alle busruter kører som normalt.
 • Alle tog kører som normalt.
 • Plustur, Flextur, Flexhandicap og øvrige flextrafikordninger kan benyttes.
  Plustur, Flextur og Flexhandicap kan bestilles online via selvbetjening.
 • Fra 14. juni 2021:
  • Krav om mundbind/visir ved af- og påstigning, og når du bevæger dig rundt i bussen/toget. Du må tage mundbindet/visiret af, når du sidder ned. I tog skal kunderne fortsat sidde ned - der må ikke være stående passagerer. Buschauffører må gerne tage mundbindet/visiret af, når de sidder ned - også når de betjener kunder og kører bussen.
 • Fra 1. september 2021:
  • Intet krav om mundbind/visir i den kollektive trafik.

Se mere om antal af passagerer, af- og påstigning, billetkøb mm. hos NT.

Se mere hos Sundhedsstyrelsen.

Plan og Miljø

De enkelte faggrupper kan kontaktes på

plan@jammerbugt.dk 

industri@jammerbugt.dk 

byg@jammerbugt.dk 

landbrug@jammerbugt.dk 

vandlob@jammerbugt.dk 

grundvand@jammerbugt.dk

natur@jammerbugt.dk

I forbindelse med akutte miljøuheld kontaktes: 

Plan og Miljøchef Gitte Clausen, tlf. 4191 2621

Afdelingsleder Kell Agerbo, tlf. 4191 2641

Afdelingsleder Henrik Damsgaard, tlf. 4191 2641

Eller 112.

Plejecentre

Besøgsrestriktioner er ophævet på alle plejecentre i kommunen

Vi beder jer orientere jer om det enkelte plejecenters retningslinjer for besøg.

Der er faste besøgstider på plejecentrenes midlertidige pladser på grund af Corona. De er - alle dage:

 • kl. 10-12
 • kl. 14-16
 • kl. 19-21

Når du besøger plejecentrene, er det vigtigt, at du:

 1. Ikke har symptomer på sygdom og ikke har haft det i 48 timer før besøget
 2. Afventer at personalet modtager dig i indgangen ved dit første besøg
 3. Afspritter dine hænder ved indgangen og hyppigt under besøget
 4. Påfører dig mundbind ved indgangen til plejecentrene og ved al færden, hvor der er tilgængeligt for beboere og andre pårørende (gangarealer, opholdsrum mv.) Mundbind udleveres af personalet på plejecenteret ved din ankomst
 5. Holder min. to meters afstand til beboere, pårørende og personalet på plejecentret
 6. Undgår at røre ved kontaktflader på din tur fra indgangen til din pårørendes lejlighed
 7. Du kun opholder dig i din pårørendes lejlighed - for at undgå forsamlinger
 8. Undgår fysisk kontakt som håndtryk og kram så vidt muligt
 9. Aftørrer alle kontaktflader i lejligheden efter dit besøg med desinficerende servietter, der findes i hver lejlighed
 10. Afspritter dine hænder, inden du forlader plejecenteret

Derudover anbefaler vi, at du:

 • Anvender mundbind eller visirunder hele dit besøg - også under dit besøg i beboerens lejlighed. Du vil få udleveret et mundbind af personalet ved din ankomst til plejecenteret, så du behøver ikke at medbringe dit eget.
 • Undgår at røre genstande i beboerens lejlighed.
 • Lufter ud i beboerens lejlighed under og efter dit besøg.

Ved spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte personalet eller ledelsen på plejecenteret.

PPR

PPR er i normal funktion.

Sundhedspleje

Alle sundhedsplejersker kan kontaktes på hverdage mellem kl. 8.00–14.00. Da enkelte sundhedsplejersker ikke arbejder fuldtid, kan de have fridage. Sundhedsplejersken kan også kontaktes på mail via Sundhedsvejen.dk eller sikker mail: sundhedspleje@jammerbugt.dk

Sundhedsplejens aktiviteter både på småbørns- og skoleområdet er på vanligt niveau, dog med begrænsninger i aktiviteten for at afstedkomme smittereducerende tiltag. Der vil derfor IKKE være gruppeaktivitet som Baby Café og grupper, hvor afstandskrav og forsamlingsloft ikke kan overholdes.

Sundhedsplejens tilsyn sker efter aftale med forældre og kan foregå som hjemmebesøg, videokonsultation, telefonrådgivning eller konsultation.

Skal du have besøg af din sundhedsplejerske så HUSK, at du som forældre skal lufte ud, vaske hænder, også på baby, inden sundhedsplejersken kommer. Kontakten skal være kortvarig og overholde afstandskrav.

Ved akut brug for sundhedspleje kan hovednummeret kontaktes mandage, tirsdage og onsdage mellem kl. 8.00–15.00, torsdage kl. 8.00–17.00 og fredage kl. 8.00-12.00. Tlf.: 7257 7667 / 4191 2667.

Tandplejen

Tandplejen er åben og følger forholdsreglerne i forbindelse med COVID-19. 

Der vil ligge en faglig vurdering bag hvilke patienter, der tages ind, og hvilke der må vente. Vi følger løbende de retningslinjer, vi får fra Sundhedsstyrelsen.

Hvis du har behov for akut tandlægehjælp skal du kontakte Tandplejen telefonisk, så vi kan planlægge bedst muligt, så færrest mulige mennesker sidder i venteværelset på samme tid.

 • Det er ikke tilladt at møde op på tandklinikken uden forudgående aftale.
 • Du skal melde afbud, hvis du har symptomer på COVID-19.
 • Tag kun én pårørende med på tandklinikken.

Tandklinikken Kaas tlf.: 7257 8510
Tandklinikken Aabybro tlf.: 7257 8517
Tandklinikken Brovst tlf.: 7257 8514
Tandklinikken Fjerritslev tlf.: 7257 8514

Info om nødbehandling uden for tandplejens åbningstid.

Vej og park

Det er muligt at indberette via kommunens selvbetjeningsløsninger her.

I tilfælde af akutte skader på veje og vejudstyr, som er til fare for færdslen eller til hinder for fremkommeligheden, kan du benytte Vej og Parks vagttelefon 72 57 89 40.

Uden for forvaltningens normale åbningstid kan skader, der er til fare for færdslen, anmeldes til Falck på tlf. 70 10 20 30. Falck vil sørge for midlertidig afhjælpning og kontakte forvaltningen ved først givne lejlighed.

Vielser

Planlagte vielser gennemføres efter de gældende retningslinjer/restriktioner.

Virksomheder og erhverv

I Vækst Jammerbugt holder vi os løbende orienteret om udvikling af konsekvenserne af COVID-19 for virksomheder, og vi holder os ajour i forhold til de vejledninger og hjælp virksomheder kan få.

Udover at kontakte Vækst Jammerbugts egne konsulenter på 7257 8980 eller på mail: vaekst@jammerbugt.dk for hjælp og sparring, kan vi anbefale Jammerbugt Kommunes virksomheder at:

 • Holde sig ajour på Erhvervsstyrelsens officielle virksomhedssite www.virksomhedsguiden.dk omkring, hvorledes virksomheder skal forholde sig under COVID-19-situationen. Der er ligeså tilkoblet en telefonisk hotline til virksomheder: 7220 0034.
 • Benytte sig af Erhvervshus Nordjyllands team af rådgivere. De har lavet et særligt COVID-19-team/corona-beredskab: https://ehnj.dk/corona-beredskab.
 • Tjekke Vækst Jammerbugts hjemmeside – siden opdateres løbende.

Erhvervsspørgsmål kan rettes til den nationale hotline på tlf.: 7020 0233

Visitation

Myndighedsafdelingen kan kontaktes på tlf.: 7257 7590.

Væresteder

De fire væresteder i Brovst, Fjerritslev, Pandrup og Aabybro er åbne. 

På værestedet skal der være en afstand på 2 meter, og antallet af personer er begrænset af størrelsen på værestedets lokaler. Oplysninger om dette hænger på dørene.

Hvis du har spørgsmål, så kontakt personalet på værestedet.

Ydelseskontoret

Ydelseskontoret kan kontaktes på telefon inden for normal åbningstid og sikrer naturligvis, at borgerne får ydelse:

Enkeltydelse samt integrationsydelse: 7257 7268

Sygedagpenge: 7257 7247

Fleksydelse/Ledighedsydelse: 7257 7263

Uddannelseshjælp/kontanthjælp/revalideringsydelse: 7257 7713

Har du generelle spørgsmål?

Den Digitale Hotline

Få hjælp til selvbetjening og tidsbestilling.

Dygtige medarbejdere sidder klar til at hjælpe dig på telefonen.

Tlf. 70 20 00 00

Telefontider:

mandag-torsdag 8.00-20.00

fredag                8.00-16.00

lørdage og helligdage lukket

søndage            16.00-20.00

Bestil tid i Borgerservice

Du skal bestille tid til fremmøde i Borgerservice på Rådhuset i Aabybro, Fjerritslev, Brovst eller Pandrup

Bestil tid til fremmøde i Borgerservice 

Åbningstider i Borgerservice: 

Aabybro Rådhus:

Mandag–Onsdag: 10.00 - 14.00 

Torsdag: 10.00 - 17.00 

Fredag: 10.00 - 12.00 

Fjerritslev Rådhus:

Mandage: 10.00 - 14.00 

Brovst Rådhus: 

Tirsdage: 10.00 - 14.00 

Pandrup Rådhus: 

Onsdage: 10.00 - 14.00